CENNÍK SLUŽIEB A OBSTARÁVACÍCH NÁKLADOV

CENNÍK PRENÁJMÚ HORSKÝCH ELEKTRICKÝCH BICYKLOV

Bicykel s výstrojou pondelok až štvrtokCena do 4 hodínCena na celý deň
HORSKÝ ELEKTRICKÝ BICYKEL S3 + pumpa, prilba 20 € s DPH 30 € s DPH
HORSKÝ ELEKTRICKÝ BICYKEL S4 +pumpa, prilba 20 € s DPH 30 € s DPH
HORSKÝ ELEKTRICKÝ BICYKEL S5 +pumpa, prilba  20 € s DPH 30 € s DPH
Bicykel s výstrojou piatok až nedeľaCena do 4 hodínCena na celý deň
HORSKÝ ELEKTRICKÝ BICYKEL S3 + pumpa, prilba 25 € s DPH 35 € s DPH
HORSKÝ ELEKTRICKÝ BICYKEL S4 +pumpa, prilba 25 € s DPH 35 € s DPH
HORSKÝ ELEKTRICKÝ BICYKEL S5 +pumpa, prilba  25 € s DPH 35 € s DPH

 

CENNÍK oBSTARÁVACÍCH NÁKLADOV

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia príslušenstva – prilieb alebo púmp, je klient povinný uhradiť prenajímateľovi obstarávaciu cenu každého
jednotlivého kusu príslušenstva uvedenú v cenníku pri odovzdaní bicykla.

ProduktCena
Prilba 40 € s DPH
Pumpa 30 € s DPH

CENNÍK SLUŽIEB

Klient je povinný vrátiť bicykel a príslušenstvo v stave, v akom ho prebral, vrátane jeho očistenia inak mu budú účtované poplatky za čistenie.

SlužbaCena
čistenie bicyklov 5 € s DPH
TOP